X
Nyhetslista

Euro 7 förslag om utsläpp från fordon

 • 29 september 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 157
 • 0 Kommentarer
Rådet har antagit sin ståndpunkt (allmän riktlinje) om förslaget till förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på utsläpp och batteriers hållbarhet, också kallad Euro 7. Den nya förordningen, som för första gången omfattar personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon i en enda rättsakt, syftar till att fastställa lämpligare regler för fordonsutsläpp och ytterligare minska utsläppen av luftföroreningar från vägtransporter.

Ett första steg mot ny kärnkraft i Sverige

 • 28 september 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 145
 • 0 Kommentarer
Regeringen lägger nu fram propositionen om ny kärnkraft i riksdagen. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår att regler som hindrar utbyggnaden av kärnkraft förändras, så att det blir möjligt att bygga fler kärnkraftsreaktorer och på fler platser i Sverige.

Plastföroreningar kan upphöra till 2040

 • 28 september 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 116
 • 0 Kommentarer
Nu presenterar de nordiska länderna en rapport med 15 globala åtgärder som kan få plastföroreningar att upphöra till 2040. Rapporten är ett bidrag till förhandlingarna om ett nytt internationellt avtal mot plastföroreningar som ska avslutas nästa år.

Naturvårdsverket får CBAM-ansvaret i Sverige

 • 27 september 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 188
 • 0 Kommentarer
EU kommer att införa en ny förordning för att motverka att företag flyttar produktionen av vissa utsläppsintensiva varor utanför EU:s gränser. Det så kallade CBAM-systemet innebär att importörer av vissa varor ska betala ett koldioxidpris som motsvarar priset inom EU. Nu är det klart att det blir Naturvårdsverket som får ansvaret för att CBAM följs i Sverige.
1234567

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.