X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2023

Plastföroreningar kan upphöra till 2040

Nu presenterar de nordiska länderna en rapport med 15 globala åtgärder som kan få plastföroreningar att upphöra till 2040. Rapporten är ett bidrag till förhandlingarna om ett nytt internationellt avtal mot plastföroreningar som ska avslutas nästa år.

Plastföroreningar är ett globalt problem och om inga åtgärder vidtas kan tillverkningen av ny plast öka med två tredjedelar. Den årliga mängden felhanterad plast nästan fördubblas och utsläppen av växhusgas väntas öka med 63 % fram till 2040 jämfört med nivåerna 2019. Rapporten anger att med 15 globala åtgärder kan den felhanterade plasten minska med 90 % och tillverkningen av ny plast kan minska med 30 % fram till 2040.

- Under hela sin livscykel orsakar plasten växthusgasutsläpp som hotar våra globala klimatåtaganden och den biologiska mångfalden. Denna rapport understryker att kraftfulla åtgärder krävs. Sverige vill vara en del av lösningen i att utveckla ett ambitiöst globalt avtal och ta till vara på denna unika möjlighet att få ett slut på plastföroreningar, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Nästa internationella förhandlingsmöte för att uppnå ett globalt avtal mot platsföroreningar sker i Kenya i höst. För Sverige är det viktigt att avtalet blir rättsligt bindande och omfattar hela plastens livscykel. Det är även prioriterat att avtalet säkerställer att plastprodukter formges så att de kan återvinnas och att farliga kemikalier i plast och onödiga plastprodukter förbjuds.
Föregående artikel Naturvårdsverket får CBAM-ansvaret i Sverige
Nästa artikel Ett första steg mot ny kärnkraft i Sverige
Skriv ut
73 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.