X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2022

Nu ska lampor och lysrör med kvicksilver bort

Kvicksilver har varit tillåtet i lampor och lysrör trots att ämnet är ett av de allra farligaste miljögifterna. Nästa år förbjuder EU majoriteten av användningarna efter initiativ från Kemikalieinspektionen och Energimyndigheten.

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och ämnet utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. Ämnet är en lättflyktig metall som kan spridas långa sträckor via luften som kvicksilverånga. Kvicksilver kan inte heller brytas ned utan ansamlas i mark, i vatten och i levande organismer.

Sedan 2006 har man inom EU stegvis fasat ut kvicksilver och användningen är redan kraftigt begränsad. Det har dock varit tillåtet att använda kvicksilver i vissa lampor och lysrör i väntan på mer energieffektiva alternativ.

Lysrör är ett exempel på ljuskälla som innehåller kvicksilver och omnämns ibland som en av Sveriges vanligaste ljuskälla. Lysrör används i offentliga miljöer som skolor, kontor, sjukhus, industrilokaler men förekommer även i privata bostäder. Många varianter av lysrör har redan fasats ut då de inte är tillräckligt energieffektiva.

Idag finns ett stort utbud av effektiva och kvicksilverfria LED-rör och LED-plattor som kan ersätta lysrör och lampor med kvicksilver i. Därför tog Kemikalieinspektionen och Energimyndigheten ett gemensamt initiativ som har lett till att EU från och med 2023 fasar ut nästan all kvicksilverbaserad belysning. Beslutet kompletterar de skärpta krav på energieffektivitet som ställs på belysning i förordningen om ekodesign, som började gälla 1 september 2021.

- När ljuskällor med kvicksilver nu fasas ut till förmån för LED-belysning räknar vi med en energibesparing på cirka 310 miljarder kWh och en minskning av kvicksilver med ca 5,4 ton inom EU fram till 2035, säger Peter Bennich, senior rådgivare på Energimyndigheten.
Föregående artikel Nya ämnen i Reach-förordningen som blir tillståndspliktiga
Nästa artikel Ny konsumentköplag
Skriv ut
301 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.