X
Nyhetslista

PFAS-förorenade områden i Sverige

 • 8 april 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 33
 • 0 Kommentarer
I Sverige finns närmare 90 000 identifierade områden där marken eller sedimenten är förorenade av miljögifter. En nyligen uppdaterad branschlista från Naturvårdsverket visar att många av dessa områden även kan vara förorenade av PFAS, som är mycket farliga ämnen.

PRIO-verktyget har uppdaterats

 • 28 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 47
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg hjälper företag och inköpare att fasa ut farliga ämnen. Nu har PRIO utökats med nya kriterier som omfattar fler ämnen med farliga egenskaper.

Totalt 416 ton brandsläckningsskum med PFAS insamlat

 • 6 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 49
 • 0 Kommentarer
Naturvårdsverket och MSB har under 2022–2023 samlat in 416 ton hälso- och miljöfarligt brandsläckningsskum från Sveriges räddningstjänster. Brandsläckningsskummet innehåller så kallade PFAS som är mycket farliga ämnen.

Nya särskilt farliga ämnen

 • 5 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 54
 • 0 Kommentarer
Det har tillkommit fem nya kemikalier upp på EU:s lista över särskilt farliga ämnen.

Ämnena som nu utsetts till särskilt farliga kan ge negativa effekter på utvecklingen av foster, vara bioackumulerande och svårnedbrytbara. De förekommer i bland annat bläck, toners, lim och rengöringsprodukter.

Utfasning av kvicksilver i EU

 • 2 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 68
 • 0 Kommentarer
EU rådet har antagit sitt förhandlingsmandat för samtal med Europaparlamentet om ett förslag om att fasa ut användningen av tandamalgam och förbjuda tillverkning, import och export av ett antal produkter med kvicksilver tillsatt, däribland vissa lampor. Förslaget behandlar kvarvarande användningsområden för kvicksilver i produkter i EU, i syfte att skapa ett kvicksilverfritt Europa.
1345678910Sista

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.