X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter februari 2024

PRIO-verktyget har uppdaterats

Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg hjälper företag och inköpare att fasa ut farliga ämnen. Nu har PRIO utökats med nya kriterier som omfattar fler ämnen med farliga egenskaper.

– Användarna ska kunna lita på att PRIO bygger på aktuell kunskap och ligger i framkant. Därför är de här uppdateringarna viktiga, säger Jessica Norrgran Engdahl som är objektsförvaltare för PRIO.

Med hjälp av PRIO-verktyget kan man identifiera ämnen som är problematiska för hälsa eller miljö. PRIO används av till exempel företag och inköpare som vill fasa ut användningen av ämnen som är farliga, men som ännu inte är förbjudna eller begränsade i lagstiftningen.

– Det är inget lagkrav på att använda PRIO, utan det är till för dem som vill gå längre än den nuvarande lagstiftningen, säger Jessica Norrgran Engdahl.

PRIO-verktyget är en av de mest besökta sidorna på Kemikalieinspektionens webbplats och en viktig del i myndighetens arbete med att minska risken att människor och miljö skadas av farliga kemikalier.

I PRIO finns kriterier för att bedöma ett ämnes farliga hälso- eller miljöegenskaper. Exempelvis finns det kriterier för att bestämma om ett ämne är cancerframkallande, hormonstörande eller långlivat.

Kriterierna baserar sig på Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö, EU:s kemikalielagstiftningar Reach och CLP, samt internationella konventioner.

Utöver kriterierna innehåller verktyget en omfattande databas med mer än 16 000 exempel på ämnen som uppfyller ett eller flera av PRIOs kriterier.

Nu har två nya kriterier införts i PRIO och tre befintliga kriterier har uppdaterats. I och med det läggs nya exempelämnen kontinuerligt till i databasen.
De nya kriterierna i PRIO är en följd av att fyra nya faroklasser har antagits i CLP-förordningen.

Kriterieuppdateringarna i PRIO
Två nya kriterier
• PMT/vPvM - ämnen som är persistenta (långlivade), mobila och toxiska (giftiga) eller mycket persistenta och mycket mobila på prioritetsnivån utfasningsämne
• Potentiellt hormonstörande – ämnen som misstänks vara hormonstörande för människor eller i miljön på prioritetsnivån prioriterat riskminskningsämne

Förändringar av tre befintliga kriteriebeskrivningar
• PBT/vPvB - ämnen som är persistenta (långlivade), bioackumulerande och toxiska (giftiga) på prioritetsnivån utfasningsämne
• Potentiella PBT/vPvB - ämnen som misstänks vara PBT/vPvB på prioritetsnivån prioriterat riskminskningsämne
• Hormonstörande – ämnen som är hormonstörande för människor eller i miljön på prioritetsnivån utfasningsämne

Föregående artikel Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2023
Nästa artikel Flexibilitet i tillämpningen av miljöytor (GAEC 8)
Skriv ut
156 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.