X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2024

Flexibilitet i tillämpningen av miljöytor (GAEC 8)

Regeringen har beslutat att utnyttja den nya möjligheten att anmäla fånggrödor och kvävefixerande grödor som miljöyta för att uppfylla kravet i GAEC 8 inom jordbruksstöden under 2024.

– För att underlätta för jordbruket kommer vi att tillämpa de undantagsmöjligheter som EU-kommissionen tagit fram, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik finns så kallade grundvillkor som måste uppfyllas för att lantbrukare ska få fullt stöd. Ett grundvillkor är kravet på att lantbrukare ska avsätta några procent av arealen till ytor utan produktion, så kallade miljöytor, i syfte att främja biologisk mångfald.

EU-kommissionen har antagit en förordning som ger medlemsstater möjlighet att även tillåta odling av kvävefixerande grödor och fånggrödor, inklusive mellangrödor, för att uppfylla kravet, så länge dessa odlas utan växtskyddsmedel. Att kommissionen möjliggjort ett undantag är en följd av protester från lantbrukare runt om i EU och påtryckning från flera medlemsstater. Även Sverige har framfört önskemål om undantag för att underlätta för lantbrukarna tillsammans med ytterligare förslag till mer omfattande förenklingar för lantbrukarna.

EU-kommissionen och ministerrådet bereder nu förslagen som medlemsstaterna har skickat in. En första diskussion hölls på ministerrådsmötet i måndags och flera förslag som Sverige lyft fram ansågs prioriterade att arbeta vidare med.
Närmare bestämmelser om den ökade flexibiliteten i GAEC 8 kommer att fastställas inom de närmaste veckorna.
Föregående artikel PRIO-verktyget har uppdaterats
Nästa artikel Hantering och bortskaffande av elektroniskt avfall
Skriv ut
79 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.