X
Nyhetslista

Nya bestämmelser om återanvändning av vatten inom jordbruket

  • 26 mars 2024
  • Författare:
  • Antal visningar: 82
  • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat om en ny förordning om minimikrav för återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket. Förutom den nya förordningen har följdändringar gjorts i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt i miljöprövningsförordningen.

Flexibilitet i tillämpningen av miljöytor (GAEC 8)

  • 4 mars 2024
  • Författare:
  • Antal visningar: 116
  • 0 Kommentarer
Regeringen har beslutat att utnyttja den nya möjligheten att anmäla fånggrödor och kvävefixerande grödor som miljöyta för att uppfylla kravet i GAEC 8 inom jordbruksstöden under 2024.

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.