X
Nyhetslista

PRIO-verktyget har uppdaterats

 • 28 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 150
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg hjälper företag och inköpare att fasa ut farliga ämnen. Nu har PRIO utökats med nya kriterier som omfattar fler ämnen med farliga egenskaper.

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2023

 • 26 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 156
 • 0 Kommentarer
2023 var ett mörkt år på svensk arbetsmarknad. Antalet arbetsorsakade besvär och dödsfall visar att en god arbetsmiljö inte prioriteras tillräckligt högt. Det framgår av Arbetsmiljöverkets årsredovisning.

Nya gränsvärden för bly och diisocyanater

 • 26 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 163
 • 0 Kommentarer
Arbetstagarna skyddas nu bättre. För första gången på 40 år har EU sett över gränsvärdena för exponering för bly och dess oorganiska föreningar i arbetet genom att minska dem femfaldigt. Dessa reproduktionstoxiska ämnen kan påverka fertilitet och skada nervsystemet.

Renare sjötransporter i EU

 • 21 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 92
 • 0 Kommentarer
För att säkerställa säkrare och renare sjötransporter i EU nådde rådets ordförandeskap och Europaparlamentets förhandlare en preliminär överenskommelse om ett reviderat direktiv om föroreningar förorsakade av fartyg, som en del av lagstiftningspaketet om sjösäkerhet.

Stärkta luftkvalitets normer i EU

 • 21 februari 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 85
 • 0 Kommentarer
EU rådets ordförandeskap och Europaparlamentets företrädare har nått en preliminär politisk överenskommelse om ett förslag om att fastställa EU-luftkvalitetsnormer som ska uppnås i syfte att uppnå ett nollföroreningsmål och på så sätt bidra till en giftfri miljö i EU senast 2050. Den ska också anpassa EU:s luftkvalitetsnormer till Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer.
1234

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.