X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter februari 2024

Utfasning av kvicksilver i EU

EU rådet har antagit sitt förhandlingsmandat för samtal med Europaparlamentet om ett förslag om att fasa ut användningen av tandamalgam och förbjuda tillverkning, import och export av ett antal produkter med kvicksilver tillsatt, däribland vissa lampor. Förslaget behandlar kvarvarande användningsområden för kvicksilver i produkter i EU, i syfte att skapa ett kvicksilverfritt Europa.

I förhandlingsmandatet, som har godkänts i Coreper, fastställs rådets ståndpunkt inför förhandlingarna (trepartsmöten) med parlamentet om utformningen av den slutliga lagtexten.

De nuvarande reglerna förbjuder redan användning av tandamalgam för behandling av tänder på barn under 15 år och gravida eller ammande kvinnor, men genom ändringarna utvidgas förbudet till att omfatta alla i EU. Rådet behöll kommissionens föreslagna datum för den totala utfasningen i EU, den 1 januari 2025, utom när tandläkaren anser att användningen av tandamalgam är absolut nödvändig för att patientens särskilda medicinska behov ska tillgodoses.

Rådet enades dock om ett tvåårigt undantag för de medlemsländer där låginkomsttagare annars skulle drabbas oproportionerligt hårt av ett utfasningsdatum den 1 januari 2025. Dessa medlemsländer måste motivera användning av undantaget och underrätta kommissionen om de åtgärder de avser att vidta för att uppnå utfasningen senast den 1 januari 2027.

Rådet behöll förbudet mot att exportera tandamalgam från och med den 1 januari 2025, såsom kommissionen hade föreslagit, men enades om att förbjuda tillverkning och import i EU från och med den 1 januari 2027.

Ytterligare sex lampor som innehåller kvicksilver blir föremål för ett tillverknings-, import- och exportförbud från och med den 1 januari 2026 respektive den 1 januari 2028, beroende på typ av lampor.
Föregående artikel Skadliga utsläpp från F-gaser och ozonnedbrytande ämnen ska minskas
Nästa artikel Internationella våtmarksdagen
Skriv ut
106 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.