X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2024

PFAS-förorenade områden i Sverige

I Sverige finns närmare 90 000 identifierade områden där marken eller sedimenten är förorenade av miljögifter. En nyligen uppdaterad branschlista från Naturvårdsverket visar att många av dessa områden även kan vara förorenade av PFAS, som är mycket farliga ämnen.

Den verksamhet som bedrivits på en plats ger oss ledtrådar om vilka föroreningar som kan finnas i ett område. Naturvårdsverkets branschlista innehåller information om branscher som vi vet orsakar föroreningar. Branschlistan har nu dels uppdaterats med information om branscher som ger upphov till PFAS-föroreningar, dels vilka branscher som potentiellt kan göra det.

Hälso- och miljöfarligt

PFAS-förorenade områden kan påverka människors hälsa och miljön negativt genom att PFAS sprids till omgivningarna. Exempelvis har vattentäkter förorenats av PFAS på flera platser runtom i landet. Dessutom bedöms kostnaderna för PFAS-rening av dricksvatten öka drastiskt under de kommande åren i och med skärpta gränsvärden som börjar gälla från 2026.

−Att sanera ett PFAS-förorenat område är inte bara svårt, det kan också vara oerhört kostsamt. Genom att även klassa verksamheter som potentiella källor till PFAS så ökar möjligheten att upptäcka PFAS-föroreningar i ett tidigare skede, menar Claes Bergqvist, projektledare på Naturvårdsverket och PFAS-expert. Om misstänkta branscher inte pekas ut finns en risk att PFAS-provtagning vid vissa branscher aldrig genomförs.

Släckinsatser och brandstationer nya riskbranscher

Flera branscher pekas ut som potentiella PFAS-branscher. Till exempel så innehåller många delar och komponenter i en bil PFAS varför krossning och fraktionering av demonterade bilar från skrotar är en verksamhet av intresse. Även garverier är utpekade eftersom PFAS är vanligt i impregneringsmedel. Helt nya branscher som räddningstjänstens släckinsatser, brandstationer och skidanläggningar har också lagts till listan.

−Eftersom PFAS förekommer i en mängd olika verksamheter och produkter misstänker vi att det finns många tusentals PFAS-förorenade områden som vi ännu inte känner till. Genom detta arbete så kommer vi snabbare vidare med kartläggningen, fortsätter Claes Bergqvist.

Just nu pågår ett stort arbete över hela Sverige där länsstyrelsen genom provtagning verifierar var det faktiskt finns förorenade områden. Alla län har sökt bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra verifierande provtagning vid potentiellt PFAS-förorenade verksamheter under 2024 och 2025.
Föregående artikel EU-rapportering av naturområden
Nästa artikel Rekordår för utsläppshandeln inom EU
Skriv ut
75 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.