X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2022

Nya ämnen i Reach-förordningen som blir tillståndspliktiga

Fem nya ämnen har förts upp på bilaga XIV i Reach-förordningen och blir tillståndspliktiga.

Ämnen som har förts upp på bilaga XIV den 8 april 2022:

• Tetraetylbly (EG-nr: 201-075-4, CAS-nr: 78-00-2)
• 4,4’-bis(dimetylamino)-4"-(metylamino)tritylalkohol (EG-nr: 209-218-2, CAS-nr: 561-41-1) (med ≥ 0,1 % av Michlers keton (EG-nr 202-027-5) eller Michlers bas (EG-nr 202-959-2))
• Reaktionsprodukter av 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition, formaldehyd och 4-heptylfenol, grenad och linjär (RP-HP) (med ≥ 0,1 viktprocent 4-heptylfenol, grenad och linjär)
• 2-etylhexyl-10-etyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-tenntetradekanoat (DOTE) (EG-nr: 239-622-4, CAS-nr: 15571-58-1)
• Reaktionsblandningen av 2-etylhexyl-10-etyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-tenntetradekanoat och 2-etylhexyl-10-etyl-4-[[2-[(2-etylhexyl)oxi]-2-oxoetyl]-tio]-4-oktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-tenntetradekanoat (reaktionsblandning av DOTE och MOTE)

Den 1 maj 2025 kommer det att krävas tillstånd för att använda eller släppa ut ämnena på marknaden. För att slippa uppehåll i din nuvarande användning behöver du lämna in en tillståndsansökan till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa senast den 1 november 2023.

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på bilaga XIV?

I bilaga XIV finns ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön, så kallade Substances of Very High Concern (SVHC). Ämnena på bilaga XIV finns även på Kandidatförteckningen.

Tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare måste ha tillstånd för att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som är upptaget på bilaga XIV. Det gäller både rena ämnen och ämnen som ingår i blandningar.

I ändringsförordningen finns datum för när det kommer att krävas tillstånd för de olika ämnena (slutdatum) och datum för när du senast behöver lämna in tillståndsansökan för att slippa uppehåll i din nuvarande användning (sista ansökningsdatum). Du ansöker om tillstånd hos den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa.

Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp i bilaga XIV är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp successivt. De ämnen som kan tas upp på bilaga XIV och då blir tillståndspliktiga är de som finns på kandidatförteckningen.
Föregående artikel Tillstånd för att sälja dödskallemärkta e-cigarettvätskor
Nästa artikel Nu ska lampor och lysrör med kvicksilver bort
Skriv ut
197 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.