X
Nyhetslista

Effektivare skydd mot växtskadegörare

 • 1 juli 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 332
 • 0 Kommentarer
Staten ska lämna ersättning vid bekämpning av EU-reglerade växtskadegörare till den som drabbas av vissa kostnader och förluster.

Stöd till sanering av förorenade områden

 • 1 juli 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 331
 • 0 Kommentarer
Ändringarna innebär att det i fortsättningen görs skillnad mellan projekt som kan innebära statsstöd (fastighetsägaren är ett företag enligt EU:s statsstödsregler) och projekt som inte handlar om statsstöd.

Skärpta miljökrav vid upphandling av bilar

 • 30 juni 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 307
 • 0 Kommentarer
Skärpta miljökrav införs vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet. Ändringarna innebär att de avtal som tilldelas efter upphandling ska uppfylla krav på en minsta andel miljöanpassade fordon, så kallade minimimål.

Arbetsrätten reformeras

 • 30 juni 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 369
 • 0 Kommentarer
Ändringarna innebär bland annat ökade möjligheter till kollektivavtalsavvikelser från lagen om anställningsskydd, att en anställning som utgångspunkt gäller på heltid och att särskild visstidsanställning införs.
123456

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.