X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2022

Skärpta miljökrav vid upphandling av bilar

Skärpta miljökrav införs vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet. Ändringarna innebär att de avtal som tilldelas efter upphandling ska uppfylla krav på en minsta andel miljöanpassade fordon, så kallade minimimål.

Lagen gäller vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom försörjningssektorerna och endast upphandlingar över de så kallade tröskelvärdena. Lagen gäller om upphandlingen avser köp, leasing, hyra eller hyrköp av bilar eller kollektivtrafik på väg, passagerartransporter på väg för särskilda ändamål, icke-reguljära passagerartransporter, sophämtning, posttransporter på väg, pakettransporter, postutdelning och paketutlämning.

Ändringarna innebär att ett EU-direktiv om att främja och stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon samt att förbättra transportsektorns bidrag till Europeiska unionens miljö-, klimat- och energipolitik genomförs.

Ändringar: Lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster och lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
Ny förordning: Förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet
Beslutsunderlag: Prop. 2021/22:187 Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster och promemorian med samma namn som utarbetats i Infrastruktur departementet hösten 2021
SFS: 2022:313–315
Ikraftträdande: 1 juni 2022
Föregående artikel Arbetsrätten reformeras
Nästa artikel Stöd till sanering av förorenade områden
Skriv ut
281 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.