X
Nyhetslista

Nya regler om djurens hälso- och sjukvård

 • 10 november 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 55
 • 0 Kommentarer
Tre nya föreskrifter om djurens hälso- och sjukvård börjar gälla den 1 november. För att göra det enklare att se vad som gäller är föreskrifterna uppdelade efter de yrkesgrupper som berörs.

Nya regler för märkning av ekologiskt sällskapsdjursfoder

 • 9 oktober 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 74
 • 0 Kommentarer
EU rådet har gett klartecken till en ny EU-lag som anpassar reglerna för märkning av ekologiskt foder för sällskapsdjur till reglerna för märkning av ekologiska livsmedel. Tack vare den nya förordningen blir det lättare för djurägare att välja ekologiskt foder för sina sällskapsdjur. Den innebär också nya möjligheter för ekologiska jordbruk.

Artskyddsförordningen

 • 4 januari 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 101
 • 0 Kommentarer
Ändringarna innebär att förbuds bestämmelserna för fåglar respektive för de djur som skyddas enligt art- och habitatdirektivet delas upp.

Förvaltning av stora rovdjur

 • 18 november 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 95
 • 0 Kommentarer
Den 15 november trädde Naturvårdsverkets nya samlade föreskrifter om förvaltning av stora rovdjur i kraft. Det innebär bland annat att regelverket så långt som möjligt är lika för de stora rovdjuren och att länsstyrelserna får ett större ansvar att förvalta dem.

Tydligare regler för fåglar

 • 11 oktober 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 158
 • 0 Kommentarer
Från och med 1 oktober gäller nya regler för hur fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen. För skogsbruk innebär förändringarna att fridlysningen gäller på populationsnivå och inte för enskilda individer.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.