X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2023

Artskyddsförordningen

Ändringarna innebär att förbuds bestämmelserna för fåglar respektive för de djur som skyddas enligt art- och habitatdirektivet delas upp.

Förbuden som gäller för de djur som skyddas enligt art- och habitatdirektivet är oförändrade. Förbuden som gäller för fåglar som skyddas enligt fågeldirektivet har däremot fått en delvis ny innebörd, bland annat på så sätt att bon fått ett uttryckligt skydd, att det tidigare förbudet att skada eller förstöra fåglars fortplantningsområden och viloplatser tagits bort och att förbudet att störa fåglar inte gäller om störningen saknar betydelse för att bibehålla eller återupprätta populationen på en tillfredsställande nivå särskilt utifrån ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov.

Ändringar: Artskyddsförordningen (2007:845)
SFS: 2022:928 samt förordningsmotiv Fm 2022:5
Ikraftträdande: 1 oktober 2022
Föregående artikel Klimatbonusen
Nästa artikel Nya straffbestämmelser gällande fartygsåtervinning
Skriv ut
113 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.