X
Nyhetslista

Klimatinvesteringar ökar försörjningstryggheten

 • 20 januari 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 108
 • 0 Kommentarer
Biogasproduktion är det område som fått mest stöd från Klimatklivet under 2022. 1,8 miljarder kronor har gått till biogas, det motsvarar en ökning på 80 procent. Investeringar i elproduktion från biogas står för största delen av ökningen, vilket stärker många lantbrukares självförsörjning av el.

Tillfälliga undantag på livsmedelsområdet

 • 19 januari 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 96
 • 0 Kommentarer
Regeringen föreslår att Livsmedelsverket ska få meddela föreskrifter om tillfälliga undantag från EU:s gemensamt fastställda gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel. Skälet är bland annat att vid allvarliga störningar i försörjnings kedjorna kan det finnas behov av ersättnings import från länder som tillämpar en annan jordbrukspraxis än EU.

Fiberbankar – mindre bekymmersamt än befarat

 • 19 januari 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 88
 • 0 Kommentarer
Förekomsten av fiberbankar och förorenade sediment utanför svenska skogsindustrier har rönt stor uppmärksamhet under senare år. I en ny studie har forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet använt sig av fisk för att bedöma miljösituationen i vattenområden utanför ett tiotal svenska pappers- och massafabriker.

Klimat och biologisk mångfald behöver prioriteras

 • 18 januari 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 86
 • 0 Kommentarer
Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen visar på framsteg inom flera områden. Men i många fall är utvecklingen negativ. Naturvårdsverket föreslår att regeringen ska prioritera klimat och biologisk mångfald.

Nya kemikalier på EU:s lista över särskilt farliga ämnen

 • 18 januari 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 95
 • 0 Kommentarer
Ämnena som nu utsetts till särskilt farliga är bland annat cancerframkallande, hormonstörande och påverkar reproduktionen. De kan förekomma i allt från målarfärg, papper, textilier, läder, päls, plast, bläck och toner.
12345

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.