X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2023

Klimatinvesteringar ökar försörjningstryggheten

Biogasproduktion är det område som fått mest stöd från Klimatklivet under 2022. 1,8 miljarder kronor har gått till biogas, det motsvarar en ökning på 80 procent. Investeringar i elproduktion från biogas står för största delen av ökningen, vilket stärker många lantbrukares självförsörjning av el.

Av de 4,5 miljarder kronor i investeringsstöd som Klimatklivet totalt beviljat under 2022 har 40 procent gått till produktion av biogas.

Sedan 2015 har Klimatklivet beviljat stöd till nya investeringar som förväntas öka svensk biogasproduktion med 1,9 TWh, vilket motsvarar cirka 80 procent av Sveriges produktion. Sammantaget beräknas biogasinvesteringarna minska utsläppen av växthusgaser med 470 000 ton CO2 per år. Det motsvarar ungefär utsläppen från inrikes flyg innan pandemin.

Biogas för elproduktion inom lantbruket står för den största delen av ökningen under 2022. 790 miljoner kronor har beviljats i stöd till gårdsanläggningar som vill producera el och värme från biogas, sedan det blev möjligt att söka stöd för detta i början av året. Resterande del av stödet till biogas går till övervägande del till transport och industri där den ersätter fossila bränslen.

Andra områden som fått stor andel av Klimatklivsstödet under 2022 är cirkulära flöden, energieffektivisering, energikonvertering och laddstationer.

−Klimatinvesteringarna minskar företagens beroende av fossila bränslen och ökar energieffektiviseringen, det stärker försörjningstryggheten. El från biogas inom lantbruket till exempel, ger bättre förutsättningar för svensk livsmedelsförsörjning, säger Anna Bredberg, chef för Klimatklivsenheten för transporter.
Föregående artikel Tillfälliga undantag på livsmedelsområdet
Nästa artikel Ny EU-förordning ska påskynda utbyggnaden av förnybar energi
Skriv ut
138 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.