X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter februari 2023

Ny EU-förordning ska påskynda utbyggnaden av förnybar energi

För att påskynda utbyggnaden av förnybar energi har Europeiska Unionens Råd antagit förordning (EU) 2022/2577. Anledningen är framförallt kriget i Ukraina och dess påverkan på Europeiska unionens energiförsörjning och energipriser.

Genom förordningen införs brådskande och riktade åtgärder för viss teknik och projekt som bedöms ha störst potential när det gäller snabb utbyggnad av förnybar energi. En förordning från EU gäller direkt för samtliga medlemsstater då den antas. Förordningen är tidsbegränsad och gäller i 18 månader från den 30 december 2022 till den 30 juni 2024.

De nya tillfälliga reglerna fastställer tidsfrister för handläggning av ärenden som gäller för viss solenergiutrustning, uppgradering av befintliga anläggningar för produktion av förnybar el och installation av värmepumpar. Projekt för produktion av förnybar energi ska enligt de nya reglerna, som utgångspunkt, ses som ett tvingande allmänintresse vid prövningar av artskyddsdispens, Natura 2000-tillstånd och undantag från förbud mot att påverka vattenmiljön på ett otillåtet sätt enligt ramdirektivet för vatten.
Föregående artikel Klimatinvesteringar ökar försörjningstryggheten
Nästa artikel Nu införs nedskräpningsavgifterna
Skriv ut
171 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.