X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2023

Klimatbonusen

Det högsta bonusbeloppet för laddhybrider sänks till ca 10 000 kronor, och gränsvärdet för hur mycket koldioxid (CO2) som en klimatbonusbil får släppa ut sänks till 30 gram.

För klimatbonusbilar som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer sänks bonusbeloppet från 70 000 kronor till 50 000 kronor.

Äldre bestämmelser gäller för bilar som har ställts på före ikraftträdandet.

I samband med budgetpropositionen för 2023 (prop. 2022/23:1) har regeringen aviserat att klimatbonusen ska avvecklas för fordon som köpts eller beställts efter 8 november 2022.

Ändringar: Förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
SFS: 2022:802
Ikraftträdande: 1 januari 2023
Föregående artikel Nya gränsvärden för PFAS i dricksvatten
Nästa artikel Artskyddsförordningen
Skriv ut
123 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.