X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter oktober 2023

Nya regler för märkning av ekologiskt sällskapsdjursfoder

EU rådet har gett klartecken till en ny EU-lag som anpassar reglerna för märkning av ekologiskt foder för sällskapsdjur till reglerna för märkning av ekologiska livsmedel. Tack vare den nya förordningen blir det lättare för djurägare att välja ekologiskt foder för sina sällskapsdjur. Den innebär också nya möjligheter för ekologiska jordbruk.

Större säkerhet för konsumenterna

Enligt den nya förordningen kan foder för sällskapsdjur märkas med EU:s ekomärke om 95 % av dess ingredienser från jordbruket är ekologiska. Detta stämmer överens med reglerna för ekologiska livsmedel och EU:s höga standarder för ekologiska produkter.

Förordningen gör det också lättare för konsumenterna att identifiera ekologiska ingredienser i sällskapsdjurens foder och gör EU:s ekomärke obligatoriskt för färdigförpackat sällskapsdjursfoder.

Lättare för producenter att komma in på marknaden

Sedan den 1 januari 2022, då EU:s förordning om ekologisk produktion började tillämpas, kan foder för sällskapsdjur märkas som ekologiskt endast om alla ingredienser från jordbruket är ekologiska. Genom den nya förordningen ändras detta till 95 % (uttryckt i vikt), vilket gör det lättare för foderproducenter att uppfylla kraven på ekologisk märkning och ta sig in på marknaden. Detta stämmer överens med från jord till bord-strategins mål att öka den ekologiska produktionen så att den kan nå 25 % av EU:s användning av jordbruksmark senast 2030.

För att skapa stabilitet för producenterna kan ekologiskt sällskapsdjursfoder som märkts enligt nationella regler eller privata standarder mellan den 1 januari 2022 och den dag då förordningen träder i kraft fortfarande säljas till dess att lagren har tömts.

Dessutom har producenter av foder för sällskapsdjur nu 6 månader på sig att märka sina produkter med EU:s ekomärke.
Föregående artikel Geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter
Nästa artikel Analys av EU:s utsläppshandel
Skriv ut
87 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.