X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter oktober 2022

Tydligare regler för fåglar

Från och med 1 oktober gäller nya regler för hur fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen. För skogsbruk innebär förändringarna att fridlysningen gäller på populationsnivå och inte för enskilda individer.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket publicerar nu en gemensam tolkning och vägledning om vad regelförändringarna innebär för fåglar och skogsbruk. Förändringarna innebär att bestämmelser för fåglar regleras separat i förhållande till andra djurarter i artskyddsförordningen.

– Störningar – exempelvis från skogsbruk – som saknar betydelse för att kunna hålla fågelartens population på en tillfredsställande nivå omfattas inte av förbuden. I vår tolkning beskriver Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket mer om vad det betyder, förklarar Tove Thomasson på Skogsstyrelsen.

– De nya reglerna innebär samtidigt inga förändringar i utredningsansvaret. Den som gör åtgärder i skogen, liksom alla andra verksamhetsutövare, är ansvarig för att ta reda på om det finns fridlysta arter, inklusive fåglar, och hur de kan påverkas innan en åtgärd utförs. Det ska vara enkelt för en skogsägare att förstå vad som förväntas. Därför undersöker vi i ett fortsatt regeringsuppdrag hur vi kan underlätta för markägaren, berättar Helene Lindahl på Naturvårdsverket.
Föregående artikel Informationskampanj för minskad elanvändning
Nästa artikel Omställningspaketet börjar gälla
Skriv ut
174 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.