X
Nyhetslista

Spara energi utan att försämra arbetsmiljön

 • 25 oktober 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 183
 • 0 Kommentarer
I takt med att energipriserna ökar kommer rekommendationer om att se över arbetsplatsens energiförbrukning. Att sänka inomhustemperaturen med 1 grad beräknas sänka kostnaden för uppvärmning med cirka fem procent.

Tydligare regler för fåglar

 • 11 oktober 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 237
 • 0 Kommentarer
Från och med 1 oktober gäller nya regler för hur fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen. För skogsbruk innebär förändringarna att fridlysningen gäller på populationsnivå och inte för enskilda individer.

Informationskampanj för minskad elanvändning

 • 7 oktober 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 246
 • 0 Kommentarer
Sänkt elanvändning minskar risken för elstörningar i vinter. Nu startar Energimyndigheten en informationskampanj för att uppmana till minskad elanvändning i hela landet.

Bolag får hantera uppgifter om lagöverträdelser

 • 4 oktober 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 246
 • 0 Kommentarer
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, ger ett företag som erbjuder bakgrundskontroller tillstånd att i vissa fall hantera personuppgifter som rör lagöverträdelser.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.