X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2022

Effektivare skydd mot växtskadegörare

Staten ska lämna ersättning vid bekämpning av EU-reglerade växtskadegörare till den som drabbas av vissa kostnader och förluster. Lagen kompletterar EU-förordningen om skyddsåtgärder mot växtskadegörare och EU-förordningen om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i livsmedelskedjan. Den syftar till att ge ett bättre och effektivare skydd mot växtskadegörare vars introduktion, etablering och spridning skulle kunna få oacceptabla ekonomiska, miljömässiga eller sociala konsekvenser.

Lagen innehåller också en nationell reglering för att skydda virkesproduktionen. För att skydda trädslag som används i virkesproduktionen blir det möjligt att i föreskrifter ställa krav på åtgärder även i andra växtmiljöer än skog och mot andra aktörer än de som är verksamma inom skogsbruket. Det kan till exempel gälla parker och trädgårdar. Skogsvårdslagens (1979:429) bemyndigande att meddela föreskrifter om åtgärder mot insektshärjning och yngelhärdar förs därför över till växtskyddslagen och utvidgas till att omfatta andra växtskadegörare än insekter.

Ny lag: Växtskyddslag
Beslutsunderlag: Prop. 2021/22:148 En ny växtskyddslag
SFS: 2022:725
Ikraftträdande: 1 juli 2022
Föregående artikel Stöd till sanering av förorenade områden
Nästa artikel Vårdcentraler ska väljas genom listning
Skriv ut
314 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.