X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2022

Vårdcentraler ska väljas genom listning

Val av vårdcentral eller liknande vårdenhet sker så att patienten listar sig hos den valda utföraren. Regionen tillhandahåller ett elektroniskt system för listning. Vårdgarantin gäller enbart där patienten är listad. Patienten får byta utförare högst två gånger under ett år, om det inte finns särskilda skäl. Regionen får begränsa det antal patienter som får vara listade hos en utförare. Möjligheten att få en fast läkarkontakt förtydligas.

Ändringar: Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientlagen (2014:821)
Beslutsunderlag: Prop. 2021/22:72 Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform
SFS: 2022:272 och 273
Ikraftträdande: 1 juli 2022
Föregående artikel Effektivare skydd mot växtskadegörare
Nästa artikel Funktioner för extern och intern visselblåsning
Skriv ut
365 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.