X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2022

Funktioner för extern och intern visselblåsning

Arbetsmiljöverket lanserar två nya funktioner för visselblåsning med start 17 juli. Den ena handlar om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av Arbetsmiljöverkets (AV) tillsynsansvar. Den andra handlar om missförhållanden inom AVs egen verksamhet.

Från och med 17 juli 2022 kan man i Arbetsmiljöverkets externa rapporteringsfunktion för visselblåsning rapportera om missförhållanden som omfattas av EU-lagstiftning och av AVs tillsyn, det vill säga produktsäkerhet och produktöverensstämmelse, som du fått kännedom om i ett arbetsrelaterat sammanhang.

I praktiken handlar det om fem föreskrifter:

Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1)
Personlig skyddsutrustning (EU-förordning 2016/425)
Enkla tryckkärl (AFS 2016:2)
Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (ATEX) (AFS 2016:4)
Maskinföreskriften (AFS 2008:3)

Det går att rapportera skriftligt och muntligt, eller vid ett fysiskt möte.

Till Arbetsmiljöverket kan du även rapportera om missförhållanden rörande EU-lagstiftning som ingen annan myndighet ansvarar för. Den som rapporterar missförhållanden ska skyddas mot repressalier.
Föregående artikel Vårdcentraler ska väljas genom listning
Nästa artikel Förare för utstationering i Sverige ska anmälas
Skriv ut
198 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.