X
Nyhetslista

Gasläckan orsakar stora klimatutsläpp

 • 30 september 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 209
 • 0 Kommentarer
Naturvårdsverkets grova beräkningar visar att utsläppen från Nord Streams gasledningar kan motsvara en fjärdedel av hela Sveriges klimatutsläpp under ett år, och ännu mer sett i ett kortare tidsperspektiv.

Internationella matsvinnsdagen

 • 29 september 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 228
 • 0 Kommentarer
Torsdagen den 29 september är det dags för den Internationella matsvinnsdagen. I svenska hushåll slängs 35 kilo mat och dryck per person och år. Vi har tillsammans skapat ett matsvinnberg genom att köpa mat, som vi sedan burit hem och slutligen kastat i soptunnan. Livsmedelsverket vill att matsvinnsberget ska bort.

Nya faroklasser

 • 28 september 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 432
 • 0 Kommentarer
Nya faroklasser ska stärka skyddet av hälsa och miljö. EU-kommissionen föreslår ökade krav för klassificering och märkning av produkter med farliga egenskaper. Det handlar till exempel om produkter som kan vara hormonstörande. Förslaget innebär att nya faroklasser införs i kemikalielagstiftningen CLP. Syftet med förändringen är också att hjälpa användare att göra informerade val. Nu har förslaget gått ut på samråd.

Fler dryckesförpackningar ska gå att panta

 • 27 september 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 207
 • 0 Kommentarer
2,42 miljarder – så många dryckesförpackningar pantades förra året, och fler ska det bli. Från 2023 måste även plastflaskor och metallburkar med juice och saft, både koncentrat och drickfärdigt, gå att panta. Detta gäller också grönsaksjuicer och havredrycker som säljs i plastflaska eller metallburk.

Omfattande inspektion av vård och omsorg

 • 26 september 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 291
 • 0 Kommentarer
Tunga lyft av människor och personförflyttningar kan ge upphov till belastningsskador. I syfte att minska riskerna för belastningsskador inom vård och omsorg inleder Arbetsmiljöverket cirka 1 500 inspektioner, som en del av en gemensam EU-insats.
12345

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.