X
Nyhetslista

EU inför fyra nya faroklasser för kemikalier

 • 4 juli 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 237
 • 0 Kommentarer
EU-kommissionen har bestämt att ytterligare fyra faroklasser ska läggas till CLP-lagstiftningen som innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Det handlar bland annat om produkter som kan vara hormonstörande och syftet är att stärka skyddet av hälsa och miljö.

Nya faroklasser

 • 28 september 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 445
 • 0 Kommentarer
Nya faroklasser ska stärka skyddet av hälsa och miljö. EU-kommissionen föreslår ökade krav för klassificering och märkning av produkter med farliga egenskaper. Det handlar till exempel om produkter som kan vara hormonstörande. Förslaget innebär att nya faroklasser införs i kemikalielagstiftningen CLP. Syftet med förändringen är också att hjälpa användare att göra informerade val. Nu har förslaget gått ut på samråd.

Ändringar i CLP-förordningen om klassificering och märkning

 • 27 maj 2019
 • Författare:
 • Antal visningar: 1033
 • 0 Kommentarer
CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär att den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) införs i EU:s regelverk. Detta är den tolfte tekniska anpassningen (ATP) av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP 12.

EU klassificering och märkning för nya ämnen

 • 9 november 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1160
 • 0 Kommentarer
CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär bland annat att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att vissa ämnen som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Detta är den trettonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP13.

Ny teknisk anpassning av regler för klassificering och märkning

 • 4 september 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1134
 • 0 Kommentarer
CLP-förordningen har uppdaterats för att anpassas till den tekniska utvecklingen. Ändringen innebär att ämnesnamn nu finns på svenska för alla ämnen och ämnesgrupper som förekommer i bilaga VI till förordningen. CLP-förordningen innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.