X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2022

Nya faroklasser

Nya faroklasser ska stärka skyddet av hälsa och miljö. EU-kommissionen föreslår ökade krav för klassificering och märkning av produkter med farliga egenskaper. Det handlar till exempel om produkter som kan vara hormonstörande. Förslaget innebär att nya faroklasser införs i kemikalielagstiftningen CLP. Syftet med förändringen är också att hjälpa användare att göra informerade val. Nu har förslaget gått ut på samråd.

För företagen finns genom CLP-lagstiftningen sedan tidigare en skyldighet att klassificera och informera om en rad andra farliga egenskaper, som till exempel att en produkt är frätande, explosiv, akut giftig eller allergiframkallande. Till listan läggs nu egenskaper som

¤ Hormonstörande hälsofarliga
¤ Hormonstörande miljöfarliga
¤ Persistenta, Bioackumulerande och Toxiska (PBT)
¤ mycket Persistenta och mycket Bioackumulerande (vPvB)
¤ Persistenta, Mobila och Toxiska (PMT)
¤ mycket Persistenta och mycket Mobila (vPvM)

Om kommissionens förslag går igenom kommer det att föras in i CLP-lagstiftningen som styr företagens skyldighet att klassificera och märka kemiska produkter utifrån deras farliga egenskaper.

Förslaget från EU-kommissionen är nu ute på samråd till och med den 18 oktober. De nya kriterierna börjar gälla stegvis med början senast 18 månader efter att förslaget antagits.
Föregående artikel Fler dryckesförpackningar ska gå att panta
Nästa artikel Internationella matsvinnsdagen
Skriv ut
389 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.