X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2022

En ny lag om stöd vid korttidsarbete

En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk, SOU 2022:65. Kommittén om stöd vid korttidsarbete har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Stödet vid korttidsarbete har varit en av de mest omfattande åtgärderna för att lindra effekterna för näringsliv och sysselsättning av spridningen av sjukdomen covid-19.

Regelverket för korttidsarbete har under pandemin tillämpats för första gången och i en omfattning som inte förutsågs när lagstiftningen togs fram. Regeringen har därför funnit att det finns skäl att tillsätta en kommitté med uppdrag att dels analysera betydelsen av stödet för att lindra de negativa ekonomiska effekterna som uppstått till följd av spridningen av covid-19, dels se över om regelverket bör förändras i vissa avseenden.

Den första delen av kommitténs uppdrag har kommittén redovisat genom delbetänkandet Korttidsarbete under pandemin – En utvärdering av stödets betydelse (SOU 2022:30), som överlämnades till regeringen den 31 maj 2022.

Detta slutbetänkande innefattar kommitténs uppdrag att se över regelverket.
Föregående artikel Ny lagstiftning om cybersäkerhet och resiliens i EU
Nästa artikel Nya starkströmsföreskrifter
Skriv ut
162 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.