X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2022

Rekordmånga nya laddstationer för elbilar

Antalet laddstationer har ökat markant med hjälp av stöd från Klimatklivet, särskilt snabbladdstationer och laddstationer för tunga fordon. Under 2022 har 320 laddstationer fått stöd, vid dessa kommer närmare 2 900 elfordon kunna ladda.

Från och med i år får aktörer lämna anbud när de ansöker om bidrag för laddinfrastruktur från Klimatklivet. Den nya processen öppnar upp för att bygga den typ av laddare som marknaden efterfrågar där de behövs som mest.

– Fler laddstationer än någonsin har fått stöd från Klimatklivet. Vi ser också att det blir en jämnare fördelning över landet. Det bidrar till att det blir enklare att köra elbil i hela Sverige, säger Anna Bredberg, chef för Klimatklivets transportenhet på Naturvårdsverket.

Snabbladdstationer med en effekt på 150 kW och uppåt är den typ av laddare som ökat särskilt mycket. 130 nya snabbladdstationer har fått stöd under året. 7 bilar kan i genomsnitt ladda vid varje laddstation, vilket betyder att över 900 bilar kommer kunna snabbladda bilen vid dessa nya laddstationer, från Malmö i söder till Gällivare i norr. Det är dubbelt så många som antalet snabbladdstationer som fått stöd från Klimatklivet 2015-2021.

– På många platser i landet där det inte funnits några möjligheter att ladda bilen blir det nu möjligt att ladda på tjugo minuter. Det gör att fler kommer kunna ta elbilen på väg till fjällen, sommarsemestern eller andra längre resor inom landet, säger Isak Öhrlund handläggare inom Klimatklivet.

Under 2022 har Klimatklivet gett stöd till 34 publika laddstationer för tunga fordon.

– Fler eldrivna godstransporter blir nu möjliga. 114 lastbilar kommer kunna ladda ute vid vägarna vid de laddare som fått stöd till under året. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år. Mer stöd till laddning för tunga transporter kommer också från Energimyndigheten och deras regionala elektrifieringspiloter, säger Isak Öhrlund.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, laddinfrastruktur, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, betong och textil.

Klimatklivet har under 2022 genomfört två utlysningar för anbud på publik laddinfrastruktur. En del ansökningar som kommit in under året kan bli beviljade bidrag i början av 2023.

För 2023 är anslaget för Klimatklivet 3,1 miljarder kronor varav 400 miljoner är en särskild satsning på laddinfrastruktur. Fram till och med 2026 finns ytterligare medel.


Föregående artikel Nya starkströmsföreskrifter
Nästa artikel Nya föreskrifter om transport av farligt gods
Skriv ut
78 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.