X
Nyhetslista

Miljömålen för luft

 • 30 december 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 107
 • 0 Kommentarer
Flera luftföroreningar fortsätter att minska tack vare internationellt och nationellt miljöarbete. Men för att klara Sveriges miljömål till 2030 behövs fler och kraftfulla åtgärder. Det visar de fördjupade utvärderingar som Naturvårdsverket publicerar idag.

Sveriges utsläpp går ner för långsamt

 • 30 december 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 97
 • 0 Kommentarer
Idag kommer Naturvårdsverkets utsläppsstatistik för luftföroreningar för 2021. Den visar att de flesta föroreningarna fortsätter den nedåtgående trenden. Men Sverige klarar fortfarande inte sina utsläppsåtaganden inom EU och FN:s luftvårdskonvention.

EU beslut om gränsvärden för PFAS i mat

 • 29 december 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 128
 • 0 Kommentarer
EU-kommissionen har beslutat om gränsvärden för hur mycket PFAS det får finnas i bland annat kött, fisk och ägg. När gränsvärdena börjar gälla får företag inte sälja mat som innehåller mer PFAS än gränsvärdet. Myndigheter som kontrollerar livsmedelsföretagen kan besluta att livsmedel ska tas bort från marknaden om de innehåller mer PFAS än gränsvärdet tillåter.

Nu ska viktig kemikalielagstiftning uppdateras

 • 29 december 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 115
 • 0 Kommentarer
EU-kommissionen har presenterat förslag till ändringar i den lagstiftning som styr hur kemiska produkter ska klassificeras, märkas och förpackas. Ändringarna syftar till stärkta och tydligare regler kring information om farliga ämnen och blandningar. Förslaget ska nu förhandlas i Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

Starkare skydd för tropiska trädarter och groddjur

 • 28 december 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 93
 • 0 Kommentarer
På partsmöte i Panama i november togs flera viktiga beslut för att uppnå en uthållig handel med 150 tropiska trädarter. Beslut fattades också om att stärka skyddet av 100 haj- och rockarter, 160 groddjur och 50 reptilarter.
123

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.