X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2022

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

Från 1 januari 2023 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods - ADR-S och RID-S. De föreskrifter som gäller nu, får tillämpas som längst till och med 30 juni 2023.

Den 1 januari 2023 börjar dessa föreskrifter att gälla:

MSBFS 2022:3 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2023)

MSBSF 2022:4 om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2023)

I föreskrifterna har främst ändringar införts i de internationella bestämmelserna i bilaga A och B till ADR-S respektive bilaga 1 till RID-S.

Vissa ändringar har även gjorts i bestämmelserna som endast gäller för nationella transporter, bilaga S, till ADR-S och RID-S. Här kan särskilt nämnas ändringar i kap 13.2 i ADR-S gällande ”Transporter i anknytning till arbetsområden där anläggnings-, byggnads-, industri-, jordbruks- eller skogsarbete utförs” samt i del 20 om ”Utbildning av förare som transporterar farligt gods”.

I konsekvensutredningen till båda föreskrifterna framgår de ändringar som är av större karaktär.

Föregående artikel Rekordmånga nya laddstationer för elbilar
Nästa artikel Förbättrad insamling av matavfall kan ge mer biogas
Skriv ut
199 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.