X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2022

Ett nytt ämne på EU:s kandidatförteckning

Ett nytt ämne på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav. Den 10 juni 2022 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med ett nytt ämne.

Följande ämne har lagts till:

• N-(hydroximetyl)akrylamid EC-nummer 213-103-2, CAS-nummer 924-42-5

Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är cancerframkallande och mutagent. Ämnet används exempelvis som monomer för polymerisering, som fluoroalkylakrylat-copolymer och i färger och ytbeläggningar.
Föregående artikel Nya föreskrifter om starkströmsanläggningar
Nästa artikel Ännu skarpare villkor för växtskyddsmedel med prosulfokarb
Skriv ut
238 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.