X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2022

Styrning av energianvändningen

Reglerna införs för att fjärrkyle- och fjärrvärmekunder samt lägenhetsinnehavare ska kunna styra och minska sin energianvändning.

I det nya regelverket för fjärrkyla införs krav på mätning och fakturering av fjärrkyla. Det införs även krav på fjärrkyleföretag att tillhandahålla faktureringsinformation och information om energianvändning. Motsvarande bestämmelser för fjärrvärmeföretag införs i regelverket för fjärrvärme.

I regelverket för energimätning i byggnader införs krav på mätning av användningen av tappvarmvatten för hushållsbruk på lägenhetsnivå i nya flerbostadshus. Den som äger en byggnad där system för individuell mätning har installerats ska säkerställa att lägenhetsinnehavare får faktureringsinformation och information om energianvändning. Reglerna är en följd av ett EU-direktiv.

Nya lagar: Fjärrkylelag (2022:332) och lag (2022:333) om energimätning i byggnader
Nya förordningar: Fjärrkyleförordning (2022:335) och förordning (2022:336) om energimätning i byggnader
Ändringar: Fjärrvärmelagen (2008:263) och fjärrvärmeförordningen (2008:526)
Beslutsunderlag: Prop. 2021/22:124 Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk
SFS: 2022:332–337
Ikraftträdande: 1 juni 2022
Föregående artikel Miljöstyrningen skärps i bonus–malus-systemet
Nästa artikel Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek
Skriv ut
195 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.