X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2022

Miljöstyrningen skärps i bonus–malus-systemet

Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 bedömt att miljöstyrningen i det så kallade bonus–malus-systemet bör skärpas. Den nedre gränsen för när det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks därför från 90 till 75 gram koldioxid per kilometer och gränsen för när den högre nivån på det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 130 till 125 gram per kilometer.

Ändring: Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Beslutsunderlag: Prop. 2021/22:91 Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet
SFS: 2022:349
Ikraftträdande: 1 juni 2022
Föregående artikel Höga halter av farliga ämnen i leksaker
Nästa artikel Styrning av energianvändningen
Skriv ut
41 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.