X
Nyhetslista
SuperUser Account
/ Kategorier: Nyheter november 2019

Ny metod visar högre utsläpp för inrikes sjöfart

Utsläpp av både växthusgaser och luftföroreningar från inrikes sjöfart är mer än dubbelt så stora de senaste åren jämfört med tidigare beräkningar. Det visar resultatet av en ny metod som tagits fram i samarbete mellan SMHI, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Kvaliteten på statistiken för utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar har förbättrats med den nya metoden.

Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska enligt Sveriges klimatmål minska med minst 70 procent senast till år 2030 jämfört med år 2010. Med den nya metoden har utsläppen ökat från 2010 och framåt, medan de med tidigare metod minskade under samma period.


Gapet till klimatmålet för transporter har ökat med den nya metoden. Inrikes sjöfart står dock enbart för cirka fyra procent av de totala transportutsläppen år 2017.
Den nya beräkningsmetoden visar att utsläppen av växthusgaser från inrikes sjöfart för 2018 var 738 000 ton koldioxidekvivalenter och att utsläppen från 1990 och framåt är betydligt mer jämna mellan åren mot tidigare metod.

Även utsläppen av luftföroreningar som exempelvis kväveoxider (NOX) från inrikes sjöfart är, enligt den nya metoden, betydligt högre. Det innebär att möjligheten att hålla utsläppen under taket för NOX enligt EU:s utsläppsdirektiv till 2030 försvåras ytterligare. Utsläppen av NOX bedöms i dagsläget vara mer än dubbelt så stora jämfört med beräkningar enligt den gamla metoden.

Den nya metoden bygger på så kallad AIS (Automatic Identification System data). AIS fungerar på samma sätt som en GPS, som spårar fartyg mellan svenska hamnar. Med hjälp av modellen Shipair går det att uppskatta hur mycket bränsle varje fartyg gör av med.

Bränsleförbrukningen används sedan för att beräkna utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar. Tidigare metod byggde på att oljeleverantörerna uppskattade hur mycket av det sålda bränslet som användes för inrikes respektive utrikes sjöfart. En uppskattning som visat sig svår att göra. Den nya metoden är därför mer exakt i beräkningarna. Resultatet innebär att något mindre mängd bränsle används för internationell sjöfart jämfört med tidigare metod, medan mängden bränsle för nationell sjöfart blivit större.

Den slutgiltiga statistiken för växthusgaser inom Sverige för samtliga sektorer publiceras den 12:e december och luftföroreningarna den 8:e december, för utsläppsåret 2018.

Föregående artikel Textilkonsumtionen behöver bli cirkulär
Nästa artikel Nytt internationellt avtal för ren luft och klimatarbete
Skriv ut
741 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.