X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2024

Sverige satsar på hållbar tillväxt

Sverige är en ledande biståndsgivare, men för att möta finansieringsbehoven för en grön och digital omställning krävs närmare samarbete mellan bistånd och handel, större mobilisering av privat kapital och att näringslivets innovationskraft används. Ett aktuellt exempel på detta är Sveriges partnerskap med Bangladesh som H.K.H Kronprinsessan Victoria besökte tillsammans med bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell 18-21 mars.

Starka partnerskap behövs för att möta utmaningarna

Klyftan mellan behov och tillgänglig finansiering för att nå de globala hållbarhetsmålen är stor. Sveriges regering arbetar med fattigdomsbekämpning genom jobbskapande, handel och tillväxt. Att partnerskapen skapar positiv förändring, att stöd går till rätt saker på rätt platser och att allt sker med stor transparens är av högsta vikt för regeringen.

Inget land kan lyfta sig ur fattigdom enbart genom internationellt bistånd. En nyckel är att öka förutsättningarna för starkare ekonomier och handel i partnerländerna. Genom att engagera näringslivet kan privat kapital mobiliseras, jobbmöjligheter skapas och tillväxt uppnås.

Det finns en stor potential hos svenska företag. Sveriges näringsliv är innovativt och i många fall ledande inom grön och digital omställning. Regeringen ökar och effektiviserar klimatbiståndet för att bättre stötta partnerländers arbete med att ställa om till följd av klimatförändringar.

Sverige är en ledande givare

Sverige är en ledande givare av utvecklingsbistånd, klimatfinansiering och humanitärt stöd. FN:s utvecklingsprogram UNDP spelar en central roll i genomförandet av de globala målen och är en av Sveriges stora samarbetsorganisationer inom FN-systemet. Sveriges kärnstöd till UNDP för 2024 uppgår till 413 miljoner svenska kronor.

Sverige och Bangladesh – ett exempel

Bangladesh har genomgått en imponerande ekonomisk och social utvecklingsresa de senaste åren. De förväntas gå från låginkomstland till medelinkomstland under 2026. Men landet brottas också med konsekvenserna av stigande energi- och livsmedelspriser och utmaningar till följd av att de tagit emot nära en miljon Rohingya-flyktingar. Bangladesh är också ett av de mest sårbara länderna när det kommer till naturkatastrofer som orsakas av klimatförändringar.

Partnerskapet mellan Sverige och Bangladesh går tillbaka över 50 år och utgörs av ett långvarigt utvecklingssamarbete och stort handelsutbyte. Idag samarbetar länderna för att hitta hållbara lösningar, inte minst inom textilindustrin. Den gröna och digitala omställningen bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i Bangladesh och här har näringslivet och svenska företag en viktig roll.
Föregående artikel Nya bestämmelser om återanvändning av vatten inom jordbruket
Nästa artikel Ökat skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser
Skriv ut
31 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.