X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2024

Cirkulär ekonomi

Regeringen påbörjar nu ett omtag kring frågorna som rör omställningen från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi. Som ett första steg i omläggningen utser regeringen Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning, till ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi och Caroline Andermatt, VD på Myrorna, utses till ny vice ordförande för att ge delegationen ett tydligare näringslivsfokus.

– Både Mattias Philipsson och Caroline Andermatt är erfarna ledare, som bedrivit ett framgångsrikt arbete för ökad cirkularitet inom industrin respektive detaljhandeln. Delegationen för cirkulär ekonomi har i uppdrag att vara en katalysator för det svenska näringslivets utveckling av affärsmässiga cirkulära lösningar.

Vi behöver se en förstärkning av cirkulära materialflöden, med nya cirkulära affärsmodeller som tar hänsyn till hela värdekedjan och som framgångsrikt kan skalas upp och ta plats på marknaden. Hållbarhet kan inte bara handla om enskilda projekt - det måste utgöra hela kärnverksamheten, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen som ska bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi.

Den cirkulära ekonomin är avgörande för såväl miljön som klimatomställningen och ett viktigt verktyg för att öka både resurseffektivitet och svensk konkurrenskraft. Näringslivets motivation och drivkrafter spelar en viktig roll för att det ska lyckas.

Sveriges nationella strategi för cirkulär ekonomi pekar ut riktningen för att ställa om produktion, konsumtion och affärsmodeller till giftfria, fossilfria och cirkulära materialkretslopp.

– Jag ser fram emot att följa delegationen för cirkulär ekonomis arbete under Mattias Philipssons ledning och att själv få vara involverad i det arbetet. Nu påbörjas ett nytt kapitel i svensk miljöpolitik, med fokus på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
Föregående artikel Hantering och bortskaffande av elektroniskt avfall
Nästa artikel Mer hållbara förpackningar och mindre förpackningsavfall i EU
Skriv ut
31 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.