X
Nyhetslista

Hantering och bortskaffande av elektroniskt avfall

 • 4 mars 2024
 • Författare:
 • Antal visningar: 145
 • 0 Kommentarer
EU rådet har antagit ändringar av EU:s lagstiftning om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) som omfattar en rad produkter som t.ex. datorer, kylskåp och solcellspaneler.

Många billiga elprylar innehåller otillåtna kemikalier

 • 3 oktober 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 155
 • 0 Kommentarer
I Kemikalieinspektionens senaste tillsyn av laddare, hörlurar, belysning och annan hemelektronik innehöll 47 procent farliga ämnen i en så stor mängd att de inte får säljas inom EU. Störst var problemen bland billiga produkter från okända varumärken.

Gamla lysrör byts ut mot nya LED-rör

 • 3 juli 2023
 • Författare:
 • Antal visningar: 162
 • 0 Kommentarer
Äldre lysrör innehåller kvicksilver och de är heller inte så energieffektiva. Med detta som bakgrund pågår en utfasning i Europa där nya energisnåla LED-lysrör monteras upp i till exempel våra hem, industrilokaler och shoppingcenter. Men då äldre armaturer inte är byggda för nya lysrör kan problem uppstå och därför har Elsäkerhetsverket nu gjort en granskning.

Otillåtna ämnen i var fjärde elektrisk produkt

 • 19 mars 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 729
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionens tillsyn av bland annat vanliga elektriska produkter visar att drygt var fjärde produkt innehåller otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet enligt lagstiftningen. Det rör bland annat ämnen som bly och klorparaffiner.
12

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.