X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter februari 2023

Nya tropiska trädslag antagna för CITES-listning

CITES-listan har utökats med ett hundratal trädarter från Central- och Sydamerika och Afrika. För den som handlar med tropiska trädslag kan det innebära nya krav vid framtida handel.

Vid mötet för CITES-konventionen i november 2022 listades ytterligare 150 trädarter på CITES bilaga B. En listning på bilaga B innebär att det införs krav på export- och importtillstånd vid införsel till Sverige från länder utanför EU.

– En listning på bilaga B medför inget handelsstopp utan kommersiell internationell handel är fortfarande tillåtet men regleras genom export- och importtillstånd för att säkerställa att handeln bedrivs på ett lagligt och hållbart sätt som inte hotar artens överlevnad i det vilda, säger Siri Öckerman, Naturvårdsverket.

CITES-listningen innebär att trädarterna inte längre regleras av EU:s timmerförordning. Det betyder att Jordbruksverket kommer ta över ansvaret för att kontrollera handeln med ett flertal trädarter som i nuläget kontrolleras av Skogsstyrelsen.

– För exempelvis ipé och cumaru kommer det att bli andra krav vid import. Det är viktigt att importörer är medvetna om det så de hinner anpassa sin verksamhet innan listningen träder i kraft, säger Jennie Sverker, Skogsstyrelsen.
Föregående artikel EU-förbud mot blyhagel i våtmarker
Nästa artikel Stor satsning för att förebygga vibrationsskador
Skriv ut
137 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.