X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2024

Konsumtionen av textiler sjönk kraftigt under 2023

Den årliga konsumtionen har de senaste åren legat runt 13-14 kilo textil per person. Efter Coronapandemin ökade konsumtionen till över 15 kilo per person. Men 2023 minskade konsumtionen ner till 11,4 kilo per person. Det visar nya siffror från Naturvårdsverket.

– Vi har samlat statistik för svensk textilkonsumtion sedan 2000. Mellan åren 2000–2008 ökade konsumtionen med 35 procent. Med den kraftiga nedgången under förra året, ligger vi nu åter på den nivå som var i början av 2000-talet, berättar Olof Dunsö, Naturvårdsverket.

Textil- och modeindustrin är en resursintensiv och förorenande bransch där miljö- och hälsopåverkan är stor i alla delar av den textila värdekedjan, från produktion och konsumtion till avfallshantering. Att konsumtionen av nyproducerade kläder nu minskat bidrar till bland annat mindre utsläpp av växthusgaser och kemikalier.

– Konsumtionen av kläder och textil påverkas snabbt av ekonomiska förändringar i samhället. Det blir extra synligt i en tidserie som spänner över en längre tid som denna, anser Yvonne Augustsson, Naturvårdsverket. Orsakerna till nedgången 2008 berodde på global finanskris efter att banken Lehman Brothers gick i konkurs. Nedgången 2011 berodde på statsskuldskris inom euroområdet och år 2020 var det coronpandemi. Orsaken till nedgången 2023 bör vara den höga inflationen och höga räntor.

Genom att inte köpa nytt utan i stället använda kläder och textil längre tid minskar klimat- och miljöpåverkan. Den viktigaste åtgärden för att minska miljöpåverkan från textilkonsumtionen är att förlänga livslängden på de textilprodukter som redan är tillverkade. När livslängden på ett plagg fördubblas minskar klimatpåverkan och vattenanvändningen med nästan 50 procent. 

Mycket händer inom textilområdet i Sverige och EU. Från 1 januari 2025 gäller krav på utsortering och separat insamling av textilavfall från hushåll och verksamheter i Sverige och inom hela EU i syfte att använda textilavfallet som en resurs för ökad återanvändning och materialåtervinning.
Föregående artikel Beredskapsfrågor i den gröna omställningen
Nästa artikel Statligt stöd till åtgärder för biologisk mångfald i odlingslandskapet
Skriv ut
41 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.