X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2024

Insamling av textilavfall

Den 1 januari 2025 införs separat insamling av textilavfall. Kommunerna kommer liksom idag att ansvara för insamlingen.

– Beslutet var väntat, men liksom i flera andra frågor som berör avfallsinsamling kommer det väldigt sent. Nu får kommunerna bara ett år på sig att förbereda insamling av textil i separata flöden, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Förordningen innehåller inget om hur insamlingen ska ske, det finns till exempel inga krav på fastighetsnära insamling. Kommunen ska lämna information till hushåll men också till verksamhetsutövare där textilavfall uppstår.

– Det kommer att bli stora mängder utsorterat textilavfall och vi kommer att behöva samarbeta i hela den textila värdekedjan för att kunna få avsättning för de utsorterade textilierna, säger Tony Clark.

När EU:s pågående arbete med ett producentansvar för textil är klart kommer ansvarsfördelningen för insamling och återvinning av textilavfall att behöva ses över igen.


Fler förordningsändringar

Utöver reglering av textilavfall görs också ett tillägg i en bestämmelse som rör generella förutsättningar för när insamling, sortering och hantering av avfall inte ska anses genomförbar eller inte anses ge fördelar som överväger nackdelarna. Ett tillägg görs angående hantering av avfall ”på något annat sätt” i förutsättningarna (se 3 kap. 16 § avfallsförordningen). De nämnda förutsättningarna är bland annat tillämpliga när det gäller prövning av dispenser från kravet på att skilja förpackningar från sitt innehåll och separat insamling av bioavfall.
Föregående artikel Ny lagstiftning inom avfall
Nästa artikel Ny rapport om negativa utsläpp
Skriv ut
51 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.