X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2023

Risker med digitalt arbete

Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Nu får de krav på att åtgärda bristerna och ta fram rutiner för att undersöka och bedöma risker i arbetet. Det visar resultat från inspektioner i samband med en EU-gemensam insats.

- Generellt verkar de företag vi kontaktat veta att de behöver ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och rutiner för att undersöka och bedöma risker i arbetsmiljön. Det är en förutsättning för att hantera risker med till exempel distansarbete, hybridarbete eller aktivitetsbaserat arbete och hur det påverkar arbetstagarna i längden, säger Malin Cato, som leder inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.

Den digitala tekniken har förändrat vårt samhälle och vår vardag i grunden. Allt går mycket snabbare än tidigare. För arbetstagare och arbetsgivare på många arbetsplatser och inom alla sektorer erbjuder den digitala tekniken nya möjligheter, men den medför också nya utmaningar och risker när det gäller hälsa.

Risken för teknikstress behöver förebyggas

- För anställda, som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system, eller har flera verktyg att hantera samtidigt, kan risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan öka. Det är arbetsgivarnas ansvar att ta med riskerna i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete, säger Malin Cato.

Under årets EU-kampanj, fokuserar Arbetsmiljöverket på att inspektera och informera om den digitala arbetsmiljön, ett relativt nytt område för myndigheten. Den ökande användningen av digitala verktyg och arbetssätt har skapat både nya möjligheter och risker för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har under perioden 25 september till och med 10 oktober utfört digitala inspektioner hos nära 1 500 arbetsgivare för att kontrollera hur de identifierar och hanterar risker i arbetsmiljön.

De granskade arbetsplatserna finns inom: reklambyråer, förlag, banker, försäkringsbolag, dataföretag och administrationen inom utbildning och vägtransporter.

Fokus på risker i den digitala arbetsmiljön

- Vår framtid är allt mer inriktad på den digitala verkligheten, och digitaliseringen bedöms vara den starkaste förändringsfaktorn fram till 2025. Det öppnar upp nya möjligheter att organisera arbetet, men det finns också betydande risker som måste hanteras. Våra inspektioner har bidragit till att sätta ljus på den digitala arbetsmiljön och fått en del företag som inte redan undersöker och riskbedömer digitala arbetssätt att påbörja sitt arbete, säger Malin Cato.

Arbetsmiljöverket uppmanar arbetsgivare att i sina undersökningar och riskbedömningar inkludera den digitala arbetsmiljön för att förebygga ohälsa bland sina medarbetare.

Föregående artikel 1,3 miljoner har hälsobesvär av jobbet
Nästa artikel Skyddat boende blir tillståndspliktigt
Skriv ut
69 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.