X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter oktober 2023

Planering av artskydd i skogsbruk

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen föreslår en strategi som ska underlätta för skogsägare att planera och genomföra sitt skogsbruk utan överraskande myndighetsbeslut. Strategin innebär att skogsbruket behöver bygga upp sin kompetens kring fridlysta arter och ta hänsyn till dem tidigare i sin planering. Myndigheterna ska stötta med kunskapsunderlag och rådgivning.

Ett antal domstolsbeslut från både EU och Sverige har ändrat på hur artskyddet ska tolkas och skapat en osäkerhet hos både skogsägare och myndigheter. Förra våren fick Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ett gemensamt regeringsuppdrag att ta fram nya förebyggande arbetssätt och riktlinjer för att underlätta för skogsbruket att ta hänsyn till artskyddet. Uppdraget har bland annat kommit fram till att det behöver ske en förflyttning. Från fokus på tillsyn och juridisk prövning i enskilda ärenden till förebyggande arbetssätt inom skogsbruket i stort.

– Att genomföra en sådan förflyttning innebär en förändring i hur skogsbruket planeras och utförs. Det innebär att skogsbruket behöver bygga upp sin kompetens kring fridlysta arter och ta hänsyn till dem tidigare i sin planering. Hänsyn till fridlysta arter kan exempelvis finnas med redan i skogsbruksplaner, säger Göran Rune, avdelningschef på Skogsstyrelsen.

För att skogsbruket ska kunna göra det behöver Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ta fram olika kunskapsunderlag. Bland annat behövs ett särskilt stödmaterial till mindre skogsägare.
– Det kommer att ta tid att ändra arbetssätt och det kommer att kräva arbetsinsatser både från skogsbruket och oss myndigheter, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverkets naturavdelning.

Många aktörer i dialog

Regeringsuppdraget har genomfört dialoger med bland annat länsstyrelser, representanter för skogsägare, skogsindustri och miljöorganisationer för att komma fram till strategin och uppdaterade riktlinjer. Riktlinjerna beskriver myndigheternas gemensamma tolkning av artskyddsregelverket och hur handläggning ska gå till. De kommer främst att användas av handläggare på Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

 

Föregående artikel Ny rapport om mat som slängs i hushållen
Nästa artikel Internationellt klimatsamarbete
Skriv ut
94 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.