X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter oktober 2023

Internationellt klimatsamarbete

Lagpunkten har varit på Energimyndighetens konferens om internationellt klimatsamarbete och global utsläppshandel. Energimyndigheten har i uppdrag från Sveriges regering att förvärva utsläppsminskningar i andra länder som en kompletterande åtgärd som kan bidra till de svenska klimatmålen. Detta görs under Parisavtalets artikel 6, ett verktyg för att möjliggöra finansiering och genomförande av klimatåtgärder och för att bidra till högre klimatambition globalt.

Deltagare från näringsliv, akademi, civilsamhälle och myndigheter aktiva inom klimatområdet deltog på Sveriges första konferens om utsläppshandel under Parisavtalet, den 4 september i Stockholm. Konferensen innehöll många intressanta panelsamtal, med svenska och internationella experter och talare om hur man genomför internationell utsläppshandel på rätt sätt.

Under dagen diskuterades hur utsläppshandel enligt Parisavtalets regelverk går till både i teorin och praktiken. Erfarenheter från konkreta samarbeten mellan länder togs upp och hur dubbelräkning ska undvikas. Andra ämnen som avhandlades var företagens roll, vikten av att utsläppshandeln går till på rätt sätt samt de möjligheter och utmaningar som internationell utsläppshandel innebär.

En av frågorna var, vilka möjliga roller kan näringslivet spela inom ramen för utsläppshandel under Parisavtalets artikel 6? Panelsamtal med projektutvecklare, finansiärer och experter gav sina svar på detta. Det behövs likvärdiga, långsiktiga regler samt säkerhet, garantier för kvalitet och transparens för att våga investera i olika miljöprojekt utomlands.

De viktigaste budskapen från dagen var att utsläppshandel mellan länder ska leda till minskade globala utsläpp och höjda ambitioner. Insatser bör genomföras på ett kostnadseffektivt, transparent och trovärdigt sätt. Klimatåtgärderna ska vara additionella, inkluderande och dessutom främja andra aspekter av hållbar utveckling utöver minskade utsläpp. För att uppnå allt detta krävs satsningar på kapacitetsbyggnad och nya klimatsmarta innovationer.
Föregående artikel Planering av artskydd i skogsbruk
Nästa artikel Kärnavfallsfonden ska finansiera kommunernas kostnader av kärnavfall
Skriv ut
191 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.