X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter oktober 2023

Kärnavfallsfonden ska finansiera kommunernas kostnader av kärnavfall

Kommunerna behöver aktivt kunna delta i de pågående processerna för att etablera ett slutförvar för använt kärnbränsle och en utbyggnad av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall. Därför föreslår regeringen nu i en lagrådsremiss att medel ur kärnavfallsfonden ska finansiera fler av kommunernas kostnader för insatser i samband med frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Efter regeringens beslut i januari 2022 att tillåta slutförvar för använt kärnbränsle och utbyggnad av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall befinner sig etableringen av slutförvaren i ett nytt skede. Kommunernas möjlighet till finansiering ur kärnavfallsfonden behöver därför anpassas för att säkerställa att kommunerna ska kunna fortsätta att delta aktivt i processerna att etablera förvaren.

− Kommunernas deltagande är viktigt för att allmänheten ska ges insyn i processerna och för att besluten och de lösningar som väljs ska kunna förankras lokalt, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att kommunernas kostnader för medverkan i den stegvisa prövningen och vid samråd om lokala miljöfrågor, som Svensk kärnbränslehantering AB ska kalla till, finansieras ur kärnavfallsfonden. Även kommunernas kostnader för granskning av programmet för allsidig forsknings- och utvecklingsverksamhet föreslås finansieras ur fonden. Kommunerna har sedan tidigare möjlighet att få ersättning för kostnader för att informera allmänheten i frågor som rör samtliga befintliga och i dag planerade slutförvar samt för den prövning som kommunerna ska göra i samband med tillåtlighetsprövningen enligt miljöbalken.

− Det är viktigt att kommunerna har en tillräcklig finansiering för att kunna medverka i etableringen av slutförvaret för använt kärnbränsle, avslutar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Föregående artikel Internationellt klimatsamarbete
Nästa artikel Geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter
Skriv ut
139 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.