X
Nyhetslista

EU förbjuder 200 PFAS-ämnen

 • 16 september 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 799
 • 0 Kommentarer
EU har beslutat att förbjuda cirka 200 PFAS-ämnen från och med februari 2023. PFAS-ämnen är mycket svårnedbrytbara i miljön och vissa av dem har visat sig vara skadliga för hälsan. Det nya förbudet är resultatet av ett initiativ från Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA.

Efsas bedömning av PFAS-ämnen

 • 22 september 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 601
 • 0 Kommentarer
Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, fastställer nu sin bedömning av hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sig utan risk för hälsan.

Fem europeiska myndigheter vill förbjuda PFAS

 • 11 maj 2020
 • Författare:
 • Antal visningar: 630
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra EU-länder har inlett ett arbete för att förbjuda PFAS-kemikalier i EU, i all användning som inte är nödvändig för samhället. Som en del av arbetet har en enkät tagits fram där bland annat företag nu har möjlighet att lämna synpunkter.

Krav på att anmäla PFAS-ämnen till produktregistret

 • 9 november 2018
 • Författare:
 • Antal visningar: 1264
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionen har beslutat att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att uppgifter om PFAS ska rapporteras till produktregistret för första gången i februari 2020.

Brist på kunskap om PFAS i konsumentprodukter

 • 4 september 2017
 • Författare:
 • Antal visningar: 1376
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionen har i samarbete med Nordiska kemikaliegruppen (NKG) analyserat högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, i konsumentprodukter. Halterna av sådana PFAS som man vet används i konsumentprodukter har jämförts med den totala halten av högfluorerade ämnen i produkterna. Undersökningen visar att den största mängden kommer från okända källor.
12345

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.