X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2020

Fem europeiska myndigheter vill förbjuda PFAS

Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra EU-länder har inlett ett arbete för att förbjuda PFAS-kemikalier i EU, i all användning som inte är nödvändig för samhället. Som en del av arbetet har en enkät tagits fram där bland annat företag nu har möjlighet att lämna synpunkter.

PFAS är mycket svårnedbrytbara i miljön och riskerar att leda till föroreningar av grund- och dricksvattnet. Vissa är påvisat skadliga för hälsan och har bland annat kopplats till utveckling av vissa cancerformer.

PFAS, eller högfluorerade ämnen, är en grupp syntetiskt framställda kemikalier. Flera tusen ämnen har hittills identifierats och de används brett i samhället – bland annat i allväderskläder, skor, livsmedelsförpackningar, kosmetika, rengöringsmedel och brandskum. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de inte bryts ner i miljön. Näst intill alla människor har PFAS i kroppen och PFAS förekommer överallt i miljön. Dessutom är många PFAS vattenlösliga och rörliga i mark vilket innebär att dricksvattentäkter riskerar att förorenas.

Kemikalieinspektionen arbetar aktivt med att fasa ut PFAS i EU och i Sverige. Myndigheten har inlett ett samarbete med kemikaliemyndigheterna i Tyskland, Nederländerna, Danmark och Norge för att ta fram det omfattande underlag som krävs för ett begränsningsförslag inom EU:s kemikalielagstiftning Reach. Syftet med förslaget är att förbjuda all användning som inte är nödvändig för samhället.

Som en del av arbetet har myndigheterna nu tagit fram en enkät där företag som producerar eller använder PFAS, företag som säljer kemiska produkter eller varor med dessa ämnen, samt företag som producerar eller använder PFAS-fria alternativ har möjlighet att lämna information. Även forskare och intresseorganisationer uppmanas att fylla i enkäten. Enkäten kommer att vara öppen till och med den 31 juli 2020.
Föregående artikel Industribuller
Nästa artikel Många produkter från e-handel utanför EU klarar inte kemikaliereglerna
Skriv ut
599 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.