X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2020

Många produkter från e-handel utanför EU klarar inte kemikaliereglerna

Nästan åtta av tio produkter som köpts direkt av företag utanför EU klarade inte kraven i de europeiska kemikaliereglerna. Det visar ett nordiskt tillsynsprojekt om e-handel som Kemikalieinspektionen har lett. Vanliga brister som upptäcktes var att produkterna innehöll förbjudna ämnen som bly och bor.

När man handlar på nätet är det viktigt att tänka på var företaget är baserat. Vid direktimport från tredjeland finns det ofta inget företag inom EU som är ansvarigt för att produkten uppfyller de krav som EU-lagstiftningen ställer. Granskningen visar att det finns en betydligt större risk att varorna då inte är anpassade till de krav på produktsäkerhet och kemikalieinnehåll som finns i EU.

I det nordiska tillsynsprojektet om e-handel kontrollerades ifall 361 produkter från 161 företag inom och utanför EU uppfyllde EU:s kemikalieregler. Danmark, Finland, Norge och Sverige utförde kontrollen medan Island deltog som observatör. Det handlar om varor såsom elektriska produkter och leksaker, men även kemiska, kosmetiska och hygieniska produkter, samt biocidprodukter och växtskyddsmedel.

Resultaten visar att 78 procent av produkterna som köpts direkt från företag utanför EU har brister. Motsvarande siffra för produkter som köpts från företag inom EU är 32 procent. En anledning till resultaten kan vara att företag utanför EU ofta är marknadsplattformar som oftast inte ansvarar för produkterna utan endast förmedlar dem.

Kontrollerna inkluderade bland annat analyser av kemikalier i elektronik, leksaker och andra varor såsom sportutrustning. Av dessa varor hade elektriska produkter överlägset flest brister. 57 procent av de elektriska produkter som kontrollerades, inköpta både från företag inom och utanför EU, innehöll förbjudna ämnen. Vid kontrollen av leksaker och övriga varor innehöll cirka 23 procent av produkterna förbjudna ämnen.

Vanliga brister som upptäcktes var att varor innehöll förbjudna ämnen såsom bor i slimeleksaker, bly i lödpunkter för elektriska produkter, och kortkedjiga klorparaffiner i mjuk plast. Även vissa farliga ämnen som finns på kandidatförteckningen, till exempel ftalater, hittades i cirka 20 procent av de testade varorna.

För kemiska produkter, biocidprodukter och växtskyddsmedel visar resultaten på omfattande brister gällande de regler som finns när produkter säljs på nätet. Här granskades enbart produkter som köpts inom EU.

Denna granskning av e-handeln är utförd genom stickprovskontroller och ger inte en bild av hela marknaden. Resultatet från kontrollerna utförda i projektet visar dock på en signifikant större risk för att varor som handlas från företag utanför EU innehåller otillåtna ämnen.
Föregående artikel Fem europeiska myndigheter vill förbjuda PFAS
Nästa artikel Kontroll av bekämpningsmedelsrester 2018
Skriv ut
588 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.