how to
X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2020

Kontroll av bekämpningsmedelsrester 2018

I Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester 2018 hade andelen prover med överskridna gränsvärden minskat något jämfört med föregående år. Trenden från tidigare år med låga nivåer håller i sig.

Varje år kontrollerar Livsmedelsverket rester av bekämpningsmedel i livsmedel genom stickprover. Halterna av bekämpningsmedel får inte överskrida vissa fastställda gränsvärden som gäller i hela EU. När livsmedel innehåller för höga halter av något ämne stoppas partiet från att säljas till konsumenter. Detta hände 15 gånger under 2018.

Generellt var halterna som hittades i stickproverna låga. Totalt gjordes 1738 stickprover inom sex livsmedelskategorier. I över hälften av proverna gick det inte att hitta några bekämpningsmedelsrester över huvud taget. Andelen överskridanden totalt sett under 2018 (2,8%) minskade jämfört med 2017 (3,3%).

Av de överskridanden av gränsvärden som hittas brukar ris stå för en betydande del. 2018 stod de för alla överskridanden i livsmedelskategorin spannmål. Ändrat gränsvärde för ett ämne som heter tricyklazol bidrog starkt till att 23 % av alla risprover innehöll halter över ett gränsvärde (15 av 65 prover).

I kategorin grönsaker hittades överskridna gränsvärden i 1,4 % av proverna och vad gäller barnmat och prover av animaliskt ursprung var det inga överskridanden alls. Kategorin frukt och bär hade 2,5 % överskridanden. En majoritet av överskridna gränsvärden hittades i produkter från länder utanför EU.

Även ekologiska varor provtogs. Dessa får inte innehålla några halter alls av de flesta bekämpningsmedel. Endast 6 av 215 ekologiska prover innehöll halter av bekämpningsmedel som inte är godkända för ekologisk odling. Samtliga halter som hittades i ekologiska livsmedel var på en låg nivå och under aktuella gränsvärden för konventionella livsmedel.

De kategorier som provtas är:

• Frukt och bär (färska och frysta) 2,5 % överskridanden.
• Grönsaker (färska och frysta) 1,4 % överskridanden.
• Barnmat 0 överskridanden.
• Spannmål och spannmålsprodukter 6,4 % överskridanden.
• Animaliska produkter (kycklingfett och fårfett) 0 överskridanden.
• Övriga processade produkter (exempelvis matoljor, juicer och torkad frukt) 6,2 % överskridanden
Föregående artikel Många produkter från e-handel utanför EU klarar inte kemikaliereglerna
Nästa artikel Riskbedömning av corona i verksamheten
Skriv ut
526 Betygsätt artikel:
Inga betyg
Hitta nyheter med kategorier

Categories

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.